مراسم ترحیم مرحومه فاطمه صغری معلمی ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی در حسینیه شهدای جویبار برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر سه شنبه مورخ 8 اسفند 1402 ، مراسم ترحیم مرحومه فاطمه صغری معلمی ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی در حسینیه شهدای جویبار برگزار شد.