آیت الله معلمی با حضور در کوهی خیل جویبار ، با اقشار مردم ولایتمدار جویبار دیدار کردند + تصاویر

دوشنبه مورخ 8 اسفند 1402 ، آیت الله معلمی با حضور در کوهی خیل جویبار ، با اقشار مردم ولایتمدار جویبار دیدار کردند.